Tävlingar

Hageljaktstig (skytte mot plåtfigurer med blyhagel)

Skjuts söndagen den 2 juni, anmälan kl. 09:00  – 13:00.

KM – Hageljaktstig

Skjuts tisdagen den 4 juni, anmälan kl. 17:00  –  18:00.

KM – Skeet och Trap

Skjuts lördagen den 8 juni, anmälan kl. 10:00 – 10:30.

Klubben bjuder på fika.

KM – Gris och Älg

Skjuts lördagen den 17 augusti, anmälan kl. 10:00 – 10:30.

Klubben bjuder på fika.

Kuljaktstig

Skjuts söndagen den 8 september, anmälan kl. 08:00-12:00

Servering

KM – Kuljaktstig

Skjuts i samband med kuljaktstigen.