Seniorskytte

I år kör vi seniorskyttet på älgbanan enligt vanligt manér och startar upp redan i april månad.

Undrar du över något?, ring!

Jan-Olof Karlsson

Tel: 0706-25 80 59