Seniorskytte

I år har vi flyttat vårens seniorskytte till 50-metersbanan. Anledningen är att vi under vårsäsongen 2023 upplevde ett svalnat intresse.

Välkomna att skjuta på våran 22-bana under våren med start i april månad och till hösten är vi tillbaka på älgbanan.

Undrar du över något?, ring!

Kenneth Gustavsson

Tel: 0702-52 55 38