Skeetbana

Torsdagar   12/4-14/6   18.00-20.00

Stängt 10/5

Torsdagar    2/8-23/8     18.00-20.00

Banchef: Anders Sjöberg, 0733-54 69 27