Skeetbana

Torsdagar   11/4-20/6   18.00-20.00

Stängt 30/5 & 6/6

Torsdagar    1/8-29/8     18.00-20.00

Banchef: Jonas Dahlström, 0730-87 72 01