Seniorskytte

Det kommer bli ett ‘senior’-skytte för daglediga även detta år.

Oklart med tider och dagar än så länge men diskussioner förs med grannar och kommun.

Undrar du över något?, ring!

Jan-Olof Karlsson

Tel: 0706-25 80 59