Rådjursbana

Öppen följande onsdagar under våren. 24/4, 8/5, 22/5, 5/6 & 19/6 kl. 18.00-20.00

Banchef : Rune Gustavsson,  0706-32 55 65